O konferenci

CIVID 19 – V případě nesouladu s proti pandemickými opatřeními, bude konference probíhat elektronicky. Účastníkům, kterým by nedovolila přicestovat vládní opatření nebo zdravotní stav, bude umožněno prezentovat online.

Témata a cíle
Konference propojuje různé obory zabývající se budovami a veřejným prostorem z hlediska udržitelného vývoje. Umožňuje sdílet informace od nejmenších konstrukčních detailů, přes budovy až po celky velikosti měst, informace od ryze technických po estetické či sociologické. Cílem je dozvědět se o nových úhlech pohledu jiných oborů na námi řešená témata, setkání s kolegy, kteří řeší podobnou problematiku a seznámení odborné i laické veřejnosti s řešenými výzkumnými problémy.

Abychom se potěšili praxí, pořádáme konference na místech, kde je udržitelná architektura převedená do reality. Rádi bychom tak upozornili na dobré příklady a přivedli výzkumníky z akademické půdy blíže laické veřejnosti, jejíž účast je vřele vítáme.

Autoři
Konference je určena především pro prezentaci studentů doktorského studia s mezi katedrovým přesahem. Zaměření konference se dotýká témat jak existujících, tak nově navrhovaných budov a jejich místa v dnešním a budoucím světě. Dalším navazujícím tématem jsou technická a konstrukční řešení, které umožňují udržitelný rozvoj stávajících staveb a výstavbu budov nových.

Sekce konference:

 • I. Udržitelná architektura
  • Rekonstrukce
  • Novostavby
 • II. Konstrukční a technická řešení
 • III. Územní celky v kontextu udržitelnos

Výstup konference
Elektronická verze konferenčního sborníku (publikovaná do konce prosince 2020). Tištěná verze konferenčního sborníku (recenzovaná a publikovaná do konce dubna 2021), bude usilovat o zařazení do databáze Web of Science. Jednotlivé příspěvky budou akceptovány v teoretické rovině i konkrétní formou případových studií v České a Anglickém jazyce.

Vědecký výbor konference:

 • Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
 • Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch.
 • Dvořáková Eva, Ing. arch.
 • Kabele Karel, prof. Ing. CSc.

Organizační výbor:

 • Helena Míková, Ing. arch. Ph.D.
 • Anna Marie Černá, Ing. arch.
 • Šulcová Stanislava, Ing. arch.
 • Horák Ondřej, Ing.
 • Martin Stark, Ing. arch.
 • Jiří Kugl, Ing. arch.
 • Cestrová Edita, Ing. arch.
 • Bartoníček Jan, Ing.

Konference Architektura a udržitelný rozvoj navazuje na předchozí konference pořádané Katedrou architektury oborů Architektura a stavitelství: Architektura a udržitelný rozvoj AUR 2018 a Architektura a udržitelný rozvoj 2014.

Chcete se dozvědět něco nového z architektury a trvale udržitelného rozvoje? ANO?

Kontakty

Místo konání:
Ostrov Štvanice 858
Praha 7
ukázat na mapě
Ing. arch. Anna Marie Černá
Předseda organizačního výboru

Sledujte nás

AUR konference - Facebook

Za podpory

Katedra architektury - ČVUT Fsv Architektura a stavitelství - K129 - ČVUT Fsv ČVUT v Praze